Ob šibkih izvršilnih funkcijah se dnevno pojavljajo podobni izzivi. Vam je znano?

 

Trudim se biti pozoren, a nikakor ne zmorem ravno zdaj.

Rad bi začel z nalogo, a ne vem, kako.

Saj se trudim poslušati, a kar ne morem nehat misliti na športno, ki sledi.

Spet sem pozna. Vedno mi zmanjka časa.

Spet sem izgubil nalogo!

Pretežko je, najbolje, da kar odneham.

Domača naloga? Sploh ne vem, da je kakšna bila.

Narediti čez dva tedna? Ne morem misliti toliko vnaprej.

Vem, da ne bi smel zavpiti , a sem hotel nekaj povedati.

Kam sem dal svinčnik? Ravno sem ga še imel v roki!

Naredil sem nalogo, le ne morem je najti.

Kaj je rekla? Prehitro gre zame.

 

KAKO LAHKO POMAGAM OTROKU?

ZAKAJ TAKO?

Težave izvršilnih funkcij se pokažejo v pomanjkljivem načrtovanju, reševanju problemov, organiziranju ali samo usmerjanju. To lahko  hitro postane zelo moteče za posameznika in njegovo okolje. Takim otrokom in posameznikom pogosto  pripisujemo nezaželene lastnosti, kot npr. da so leni, da so nesramni, da ne želijo delati itd., kar pa nujno ni res. Za uspešnejše učenje potrebujejo prilagojene pristope, s katerimi lahko pomagamo k večji samostojnosti in neodvisnosti. Tudi te »mišice«, ki so pri njih izražene šibkosti, z vajo lahko ojačamo ter si pridobimo več nadzora nad dejavniki, ki so v temeljih teh sposobnosti.

  1. SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI

Otroci s šibkimi izvršilnimi funkcijami nimajo težav z razumevanjem posledic ravnanj, ampak je težava samo ravnanje. Ne opravičujmo njihovih dejanj, saj jih s tem odvežemo odgovornosti. Pokažimo, da zaupamo v sposobnost prevzemanja odgovornosti.  Jasno izrazimo pričakovanje, da bodo opravili, kar je potrebno opraviti.

  1. ZAPISOVANJE

Kompenzacija šibkega delovnega spomina je zapisovanje. Tako  v fizičnem, stvarnem svetu materializiramo informacije, naredimo jih vidne, prisotne. Uporabljajmo barvne, pisane opomnike, znake, sporočila, sezname.

  1. ČASOVNIKI

Ravno tako časovniki pozunanjijo čas. Z uporabo ure, časovnikov, odštevalnikov, aplikacij,  pomagamo videti, kako hitro čas teče, mineva, koliko ga je ostalo. Tako premagujemo »časovno slepoto«.

  1. NAGRAJEVANJE

Težave šibke notranje motivacije lahko nadomestimo s ponujanjem zunanje. Ker otrok težko konča nalogo in ob tem začuti zadovoljstvo nad opravljenim delom (kar je notranja nagrada), potrebuje zunanjo nagrado, ki je takojšnja. Umetno jo ustvarimo;  npr. z načinom žetoniranja, sprotnimi povratnimi sporočili o opravljeni nalogi, kar prinese nagrado, ki je motivacija za opravljanje naloge. Spodbujanje doseganja dolgoročnih ciljev s kratkoročnim nagrajevanjem ojača sposobnost samo-motivacije.

  1. PRAKTIČNO, NAZORNO UČENJE

Problem izročimo v njegove roke, ne le misel v možgane! To pomeni da materializirajmo, v fizičnem svetu predstavimo način reševanja problema ali izvedbo procesa (npr. s kockami predstavimo seštevanje, odštevanje, z uporabo magnetnih črk, besed tvorbo povedi ipd.). Tako podpremo besedni in nebesedni delovni spomin med samim procesom učenja. Otrok na ta način dobi boljši vpogled, kaj se od njega pričakuje.

  1. ODMORI

Omejene količine sposobnosti se hitro porabljajo, kadar ni na razpolago možnosti za obnovo: kadar se intenzivno dela četudi krajši čas npr. med pisanjem testov, je nujno polnjenje. To dosegamo z rednimi odmori, ki so potrebni za lažje obvladovanje usmerjanja na naloge, krajše prekinitve pa nas ne zamotijo ali preusmerijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

  1. NAVIJAŠKI NAGOVORI

Poznate trenerjeve nagovore v slačilnici pred in med tekmo? Tudi otroci ga potrebujejo, vsak dan, morda pogosteje. Podžiganje s ponavljanjem pozitivnih, vzpodbudnih stavkov, ki mu jih izrekamo in ga učimo, da si jih ponavlja sam, opogumijo k bolj odločnemu delovanju in približevanju cilju. Otroka navajaMO na to, da si poskuša v mislih predstavljati zaporedje potrebnih korakov izvedbe naloge.

  1. DOVOLJ TELESNE DEJAVNOSTI

Gibanje, naj bo usmerjeno, vodeno ali spontano, je temelj izgradnje sposobnosti tudi na tem področju.

  1. POŽIREK SLADKEGA

Čeprav velja sladkor za vir težav in ne rešitev, je nujen dvig nivoja sladkorja v krvi ob premagovanju večjih naporov za boljšo zdržljivost in učinkovitost. Ključna beseda je-POŽIREK. Z glukozo pomagamo nadomestiti povečano potrebo v frontalnem možganskem režnju, kjer je sedež izvršilnih funkcij, za dokončanje naloge.

  1. SOČUTJE, EMPATIJA

Posamezniki, ki so ravno tako pametni in sposobni kot vrstniki, dostikrat zaradi težav ne zmorejo izkazati tistega, kar znajo. Potrebujejo podporo okolja. Ko ne uspejo, znova »zamočijo. Vpitje, kritiziranje in kaznovanje jim pri tem ne pomagajo. Pomagajmo pa jim odkrivanje, kaj je šlo narobe ter kako se iz napak učiti.

Prilagoditve in dodatna pomoč posamezniku naj bosta usmerjeni v izboljšanje razumevanja, kaj katera naloga zahteva, kako se je lotiti ter kako ostati zbran in usmerjen. Pri tem ne pozabimo na možnosti uporabe tehnologije ter moč igre za krepitev razvojnih šibkosti.

 

Povzeto in prirejeno po:

Barkley, R. & Saline, S. (2019). Your child s 7 Executive Functions and How to Boost Them. Prevzeto s https://www.additudemag.com/slideshows/boost-executive-function/

Vir slike: https://zdrava-prehrana.si/blog/najboljsa-jutranja-rutina/

Pripravila: Mirjam Bregar

(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost