V šolskem letu 2014 smo na osnovni šoli IV  Murska Sobota strokovni delavci pričeli z rednim izvajanjem prostovoljne in brezplačne Svetovalnice za otroke in starše z namenom, zapolniti vrzel v možnosti dostopa do specialno-pedagoškega svetovanja in podpore v javni mreži ob pojavu razvojnih ali vzgojnih težav. Od 2017 do oktobra 2020 smo dejavnost razširili in izvajali skupaj s partnerji v okviru pilotnega projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam pod skupnim imenom Strokovni center Pomurje.

 

Poslanstvo Osnovne šole IV Murska Sobota je oblikovanje vključujočega okolja za vse otroke. Dejavnosti vključujočega okolja izvaja na šoli skupina za podporo inkluziji. V ta namen nudimo pomoč vsem, ki se na nas obrnejo.

Ponujamo strokovne storitve staršem in njihovim otrokom, strokovnim delavcem ter širši javnosti.

Mirjam Bregar

Sem Mirjam Bregar, prof. spec. in reh. pedagogike.

Od najzgodnejših let sem živela z  družinskimi člani z različnimi zdravstvenimi težavami in posebnimi potrebami,  zato je inkluzija zame naravno stanje bivanja, vplivala pa je tudi na mojo poklicno odločitev. Diplomirala  sem na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti v Zagrebu. Službeno pot sem začela v Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu, zdaj pa sem že več kot 20 let zaposlena na OŠ IV v Murski Soboti, kjer sem poučevala v posebnem programu in I. triadi programa NIS. Spodbujala sem sodelavce k vključevanju v različne oblike strokovne podpore,  tako začetku delovanja podružnice društva Bravo v Prekmurju kot prostovoljni svetovalnici na OŠ IV, delovni skupini za zgodnjo obravnavo. Bila sem strokovna sodelavka pri izvajanju pilotnega projekta Mreža strokovnih institucij za pomoč otrokom s posebnimi potrebami  v Strokovnem centru Pomurje. Delujem kot izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom v vrtcih. Vedno znova v novih znanjih najdem izzive za nadaljnje izobraževanje. Delujem kot svetovalka staršem in strokovnim delavcem o načinih podpore otrokom in potrebnih prilagoditvah v okolju, odnosu, postopkih za uspešnejše in zadovoljnejše učenje.

Prosti čas namenjam večji družini z možem, petimi odraslimi  otroci, zetom, snahama, zaenkrat tremi vnuki. Rada se smejim s prijateljicami, sprehajam s hišnimi ljubljenčki, izgubim v napetih kriminalkah in  ;)pomivanju posode!

Daša Letica

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja s pridobljenim specialno-pedagoškim izobraževanjem za delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju.

Delujem kot svetovalna delavka, izvajalka dodatne strokovne pomoči in učiteljica socialnega učenja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Pri delu se najpogosteje srečujem z otroci z motnjo ADHD in motnjo avtističnega spektra. Trudim se delovati povezano in podporno za vse udeležence vzgojno izobraževalnega procesa. Se stalno izobražujem in sledim novostim.

Poleg tega sem tudi mama in žena, ljubiteljica gora in fotografije. Uživam v gibanju, družabnih igrah, branju knjig in trenutkih z družino.

mag. Metka Rovšek Kuharič

Na naši osnovni šoli, Osnovni šoli IV, sem zaposlena že 24 let, najprej kot svetovalna delavka, kasneje deset let ravnateljica, zdaj v vlogi pomočnice ravnateljice.

Že na delovnem mestu svetovalne delavke sem začutila posebno dinamiko družin z otrokom s posebnimi potrebami, predvsem težave s sprejemanjem drugačnosti, z delitvijo vlog in nalog v družini.  Ker sem začutila potrebo po dodatnih znanjih, sem se vpisala na magistrski študij sociologija – socialno delo v skupnosti, v okviru katerega sem se ukvarjala predvsem s proučevanjem družinske situacije otroka s posebnimi potrebami. Zdaj svojo vlogo v strokovni skupini, ki na naši šoli izvaja dejavnosti strokovnega centra, vidim predvsem v pomoči in podpori družinam pri soočanju z dejstvom, da imajo otroka s posebnimi potrebami, v pomoči pri vzpostavljanju ustrezne dnevne rutine, delitvi vlog in skrbi za sorojence.

Razpeta med različnimi kraji, kjer žive člani moje sestavljene družine, si želim čas preživeti čim bolj aktivno, v skrbi za telesno in duševno zdravje mojih bližnjih in sebe.

Anja Vogrinčič

Sem Anja – diplomirana delovna terapevtka.

Moja želja je otrokom ponuditi največ izkušenj na najkvalitetnejši način ter jim preko delovno-terapevtskih aktivnosti narediti življenje vrednega živeti. Svoje poklicno znanje še vedno nadgrajujem, predvsem v dve smeri (senzorno integracijo in terapijo z živalmi-psi). Zasebno uživam ob peki tort, ne maram kave, obožujem pa sladke stvari. Moj življenjski moto je: samo nebo je meja.

Maja Cigüt

Sem Maja Cigüt in sem z letošnjim septembrom zakorakala prvim delovnim izzivom naproti. Od končnega naziva in zaključka študija pa me loči še magistrska naloga. Kar se mojih delovnih izkušenj tiče, sem nabrala nekaj malega z vseh področij – v okviru študijskih vaj, vendar to je le kapljica v morje. Glavnino pridobivam sedaj, od vas sodelavcev, s študijo primerov, literature, povezovanjem s kolegi logopedi, izobraževanji; skratka, po vseh možnih kanalih, na vse mogoče načine.

Moje poslanstvo je spodbujanje govora, jezika in komunikacije ter pomoč in podpora pri odpravi primanjkljajev. V primeru, da bi me kjerkoli in kadarkoli potrebovali; bodisi moj nasvet, pomoč ali sodelovanje v razredu, sem vam z veseljem na voljo. V okviru strokovnega centra bom neposredno logopedsko podporo nudila v obliki svetovanja, vodenja, diagnostike, spremljanja in terapij otrok, ki jim po odločbi ne pripada logoped, pa bi vseeno potrebovali tovrstno podporo. Občasno bom pripravljala tudi skupinske dejavnosti v razredu, zlasti za mlajše otroke. Veselim pa se sodelovanja tudi z vsemi strokovnimi sodelavci, starši in skrbniki, saj ste ravno vi tisti, ki ste z otroki največ – pri pouku, podaljšanem bivanju in doma, ter ste s tem enakovredni partner v procesu terapije. Vsem pa nam je skupni cilj – dobrobit otroka!

Ker pa logopedija ni zgolj neposredno delo z otroki, sem že iz študentskih časov aktivna članica Društva logopedov Slovenije in po novem še aktiva mobilnih logopedov Podravja in Pomurja. Sem tudi glavna pobudnica novo nastajajoče strokovne revije slovenskih logopedov, doslej pa sem vodila uredništvo študentske strokovne revije Glasilka logo-surdo. Tudi vsebine in izkušnje s teh področij z največjim veseljem predam zainteresiranim kolegom.

Tjaša Frumen

Sem Tjaša Frumen, po izobrazbi sem mag. prof. socialne pedagogike. Na OŠ IV M. Sobota sem zaposlena kot izvajalka dodatne strokovne pomoč z dopolnjevanjem kot svetovalni delavec.

Na področju vzgoje in izobraževanja sem si veliko dragocenih izkušenj nabrala tekom študija kot prostovoljska v raznoraznih društvih, nevladnih organizacijah in šolah. Veliko sem delala predvsem z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami (tako skupinsko delo kot tudi individualno) in nudila pomoč ter podporo otrokom in mladim pri reševanju različnih življenjskih situacij in konfliktov. Zaposlena sem bila kot vzgojiteljica otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v stanovanjski/vzgojni skupini v OŠ Veržej – Enota Dom.

Pri svojem delu izhajam iz dejstva, da je vsak otrok oz. mladostnik individuum ter na podlagi tega načrtujem tudi ure DSP – krepitev močnih področij O/M ter odprava neželenih oblik/vzorcev vedenja/čustvovanja.

Sem odprta, empatična in odgovorna oseba, ki trenutno svoj prosti čas v pretežni meri posveča svoji družini in otroku, še vedno pa rada v roke vzamem odbojkarsko žogo, katera me je spremljala skozi celotno otroštvo in mladost. Zelo rada ustvarjam, se sprehajam v naravi, poslušam glasbo in si občasno pogledam dober film.

 

(Skupno 1.750 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost