Povabilo k sodelovanju-vzgojiteljice in vzgojitelji

Vzgojiteljice in vzgojitelje vabimo na 4 tematske interaktivne delavnice. Delavnice bodo razporejene tekom šolskega leta po naslednjem razporedu:

 1. Poslušam, slišim, razumem! (zadnji teden oktobra 2023)
 2. Jaz zlo-gu-jem, zlo-guj še ti! (druga polovica novembra 2023)
 3. Od prve besede do pripovedi! (prva polovica januarja 2024)
 4. Ko izgovorjava ni več težava! (druga polovica februarja 2024)

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo preko spodnjega obrazca na delavnice.

 

 

 

POVABILO K SODELOVANJU-služba za patronažno varstvo

K sodelovanju vabimo strokovno službo, ki opravlja delo v patronažnem varstvu. S kratkimi izobraževalnimi vsebinami s področja otrokovega najzgodnejšega obdobja želimo opolnomočiti strokovne delavce za hitrejše prepoznavanje razvojnih odstopanj in nudenja pomoči staršem.  Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite preko spletnega obrazca. Na vaš e-poštni naslov vam bomo ob zaključku prijav poslali več informacij za uvodno srečanje. Z izobraževalnimi vsebinami bomo začeli januarja 2024.

 

DOGAJALO SE JE: MESEC NOVEMBER 2022

V mesecu novembru smo obeleževali dan slovenskega znakovnega jezika. Dan, namenjen ozaveščanju o maternem jeziku gluhih obeležujemo 14. novembra. Z namenom ozaveščanja o obstoju znakovnega jezika, skupnosti gluhih in pomenu pravic, ki jih ti imajo, sta logopedinji Katja Benko in Maja Cigüt pripravili kratko aktivnost, ob kateri so bili učenci naše šole seznanjeni z znakovnim jezikom, njegovim pomenim in se naučili nekaj kretenj. Aktivnosti so bile izveden po razredih in oddelkih, prilagojene razvojni stopnji učencev.

Mesec november pa je bil namenjen tudi opolnomočenju izvajalk dodatne strokovne pomoči za spodbujanje komunikacije, jezika in govora. Ker je otrok z motnjami omenjenih področij vse več, logopedov pa premalo, je logopedinja Maja Cigüt v okviru aktiva mobilne službe pripravila predavanje, na katerem je kolegicam predstavila načine dela in konkretne primere vaj za spodbujanje področij komunikacije, jezika in govora pri otrocih.

 

Dogajalo se je: mesec oktober 2022

V mesecu oktobru smo v okviru strokovne skupine za podporo inkluziji obeležili kar nekaj pomembnejših datumov.

V tednu od 6. do 14. oktobra smo pripravljali različne dejavnosti z namenom ozaveščanja o cerebralni paralizi. Mavrična soba, ki se je obarvala zeleno, je ponujala aktivnosti za delo z učenci s cerebralno paralizo. Pripravili smo predstavitev učencev pri uporabi različnih (tehnoloških) pripomočkov, ki jim omogočajo boljše vključevanje. Vabimo k ogledu: http://www.os4ms.si/novice/svetovni-dan-cerebralne-paralize/

Logopedinji Maja in Katja sta pripravili aktivnosti tudi ob mednarodnem dnevu razvojno jezikovne motnje in ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o jecljanju. Pripravili sta nekaj nazornih primerov, kako prepoznamo osebo z razvojno jezikovno motnjo in napisali nekaj preprostih priporočil za starše za spodbujanje jezikovnega in govornega razvoja pri malčkih in otrocih. Gradivo smo posredovali vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam, v katerih naši mobilni učitelji izvajajo dodatno strokovno pomoč.

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o jecljanju sta logopedinji pripravili posnetek pravilnega in napačnega odzivanja na osebo, ki jeclja, in pripravili priporočila pogovarjanja z njo. Šole in vrtce sta povabili k ogledu videa in izdelavi pentelj. Objavljamo nekaj vtisov in se zahvaljujemo šolam in vrtcem za odziv.

VZPOSTAVLJANJE ODNOSA Z OTROKOM/MLADOSTNIKOM PREKO DRUŽABNIH IGER

Da je igra osnovni mehanizem, ki pomembno vpliva na razvoj otrokovih možganov, vemo že vsi. Ne le, da preko igre otrok dobiva izkušnje, ampak se preko nje izraža tudi otrokov telesni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj. Odrasli ima lahko pri vključenju v otrokovo igro in opazovanju otroka pri igri pomembno vlogo, saj preko nje spoznava otrokove potrebe.

Socialna pedagoginja Tjaša Frumen je v prispevku razmišljala, kako pomembna je igra pri vzpostavljanju odnosa z otrokom in katere informacije lahko v opazovanju/sodelovanju igre dobimo. Vabljeni k branju.

ZAKLJUČNA ZAHVALA STROKOVNEGA CENTRA POMURJE

Z vzpostavitvijo Strokovnega centra Pomurje, enega izmed desetih strokovnih centrov v okviru Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom  s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki ga v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ki zajemal tri enote (Enota Murska Sobota, Osnovna šola IV Murska Sobota, Enota Ljutomer, OŠ Ivana Cankarja, podružnica C. Golarja in Dvojezična enota Lendava, DOŠ II Lendava), smo stopili na novo pot podpore in svetovanja. To uspešno, vsestransko bogato pot, polno izkušenj, znanj in tudi novo stkanih vezi s 30. 9. 2020 ponosni zaključujemo.

Ob zaključku skupne prehojene poti, bi se radi zahvalili vsem strokovnim institucijam za sodelovanje, strokovne diskusije in iskanje najboljših skupnih rešitev za otroke s posebnimi potrebami z našega področja. Hvala tudi vsem vrtcem in šolam, ki so nam odprli svoja vrata, bili pripravljeni z nami deliti svoje izkušnje in sooblikovali skupne rešitve. Beseda zahvale gre staršem, ki so z nami delili svoje stiske, skrbi, nam zaupali svoje otroke.  Hvala vsem, ki ste se udeleževali naših predavanj ter delavnic in nam s svojo prisotnostjo dali elana za naprej.  Beseda zahvale pa je namenjena tudi vsem strokovnim delavcem šol, kjer so delovale enote Strokovnega centra Pomurje (OŠ IV Murska Sobota, OŠ Ivana Cankarja, podružnica Cvetka Golarja in DOŠ II Lendava), ki so s svojimi izkušnjami, znanjem in idejami obogatili marsikatero našo vsebino in nam odprli nove poglede.

Prisrčna hvala še enkrat vsem našim uporabnikom. Hvala, da ste bili z nami.

V pričakovanju, da se odpro nove poti medsebojnega sodelovanja, ki bodo temeljile na naših uspešnih rezultatih, vas lepo pozdravljamo.

Strokovni center Pomurje ponovno z vami!

Strokovni center Pomurje s ponedeljkom, 25. 5. 2020, ponovno odpira svoja vrata.

Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in priporočil NIJZ smo v enoti Murska Sobota in dvojezični enoti Lendava na voljo za individualne obravnave. V enoti Ljutomer poteka svetovanje na daljavo (sanja.kovacic@guest.arnes.si).

Prosimo vas, da upoštevate naslednja priporočila:
– Pred obiskom pokličite (041 644 157-enota Murska Sobota, 031 399 611- enota Lendava) in se dogovorite za termin.
– Na termin prihajajte ob določeni uri (v kolikor pride do sprememb, sporočite).
– Pred vstopom v šolo si nadenite masko in
– razkužite roke (razkužilo je nastavljeno).
– Biti morate povsem zdravi. V drugačnem primeru pokličite in določimo drug termin.

Veselimo se srečanja z vami!
Ekipa Strokovnega centra Pomurje

PODPORA IN RAZVOJNE SPODBUDE IZVRŠILNIM FUNKCIJAM

Ob šibkih izvršilnih funkcijah se dnevno pojavljajo podobni izzivi. Vam je znano?

 

Trudim se biti pozoren, a nikakor ne zmorem ravno zdaj.

Rad bi začel z nalogo, a ne vem, kako.

Saj se trudim poslušati, a kar ne morem nehat misliti na športno, ki sledi.

Spet sem pozna. Vedno mi zmanjka časa.

Spet sem izgubil nalogo!

Pretežko je, najbolje, da kar odneham.

Domača naloga? Sploh ne vem, da je kakšna bila.

Narediti čez dva tedna? Ne morem misliti toliko vnaprej.

Vem, da ne bi smel zavpiti , a sem hotel nekaj povedati.

Kam sem dal svinčnik? Ravno sem ga še imel v roki!

Naredil sem nalogo, le ne morem je najti.

Kaj je rekla? Prehitro gre zame.

 

KAKO LAHKO POMAGAM OTROKU?

ZAKAJ TAKO?

Težave izvršilnih funkcij se pokažejo v pomanjkljivem načrtovanju, reševanju problemov, organiziranju ali samo usmerjanju. To lahko  hitro postane zelo moteče za posameznika in njegovo okolje. Takim otrokom in posameznikom pogosto  pripisujemo nezaželene lastnosti, kot npr. da so leni, da so nesramni, da ne želijo delati itd., kar pa nujno ni res. Za uspešnejše učenje potrebujejo prilagojene pristope, s katerimi lahko pomagamo k večji samostojnosti in neodvisnosti. Tudi te »mišice«, ki so pri njih izražene šibkosti, z vajo lahko ojačamo ter si pridobimo več nadzora nad dejavniki, ki so v temeljih teh sposobnosti.

 1. SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI

Otroci s šibkimi izvršilnimi funkcijami nimajo težav z razumevanjem posledic ravnanj, ampak je težava samo ravnanje. Ne opravičujmo njihovih dejanj, saj jih s tem odvežemo odgovornosti. Pokažimo, da zaupamo v sposobnost prevzemanja odgovornosti.  Jasno izrazimo pričakovanje, da bodo opravili, kar je potrebno opraviti.

 1. ZAPISOVANJE

Kompenzacija šibkega delovnega spomina je zapisovanje. Tako  v fizičnem, stvarnem svetu materializiramo informacije, naredimo jih vidne, prisotne. Uporabljajmo barvne, pisane opomnike, znake, sporočila, sezname.

 1. ČASOVNIKI

Ravno tako časovniki pozunanjijo čas. Z uporabo ure, časovnikov, odštevalnikov, aplikacij,  pomagamo videti, kako hitro čas teče, mineva, koliko ga je ostalo. Tako premagujemo »časovno slepoto«.

 1. NAGRAJEVANJE

Težave šibke notranje motivacije lahko nadomestimo s ponujanjem zunanje. Ker otrok težko konča nalogo in ob tem začuti zadovoljstvo nad opravljenim delom (kar je notranja nagrada), potrebuje zunanjo nagrado, ki je takojšnja. Umetno jo ustvarimo;  npr. z načinom žetoniranja, sprotnimi povratnimi sporočili o opravljeni nalogi, kar prinese nagrado, ki je motivacija za opravljanje naloge. Spodbujanje doseganja dolgoročnih ciljev s kratkoročnim nagrajevanjem ojača sposobnost samo-motivacije.

 1. PRAKTIČNO, NAZORNO UČENJE

Problem izročimo v njegove roke, ne le misel v možgane! To pomeni da materializirajmo, v fizičnem svetu predstavimo način reševanja problema ali izvedbo procesa (npr. s kockami predstavimo seštevanje, odštevanje, z uporabo magnetnih črk, besed tvorbo povedi ipd.). Tako podpremo besedni in nebesedni delovni spomin med samim procesom učenja. Otrok na ta način dobi boljši vpogled, kaj se od njega pričakuje.

 1. ODMORI

Omejene količine sposobnosti se hitro porabljajo, kadar ni na razpolago možnosti za obnovo: kadar se intenzivno dela četudi krajši čas npr. med pisanjem testov, je nujno polnjenje. To dosegamo z rednimi odmori, ki so potrebni za lažje obvladovanje usmerjanja na naloge, krajše prekinitve pa nas ne zamotijo ali preusmerijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

 1. NAVIJAŠKI NAGOVORI

Poznate trenerjeve nagovore v slačilnici pred in med tekmo? Tudi otroci ga potrebujejo, vsak dan, morda pogosteje. Podžiganje s ponavljanjem pozitivnih, vzpodbudnih stavkov, ki mu jih izrekamo in ga učimo, da si jih ponavlja sam, opogumijo k bolj odločnemu delovanju in približevanju cilju. Otroka navajaMO na to, da si poskuša v mislih predstavljati zaporedje potrebnih korakov izvedbe naloge.

 1. DOVOLJ TELESNE DEJAVNOSTI

Gibanje, naj bo usmerjeno, vodeno ali spontano, je temelj izgradnje sposobnosti tudi na tem področju.

 1. POŽIREK SLADKEGA

Čeprav velja sladkor za vir težav in ne rešitev, je nujen dvig nivoja sladkorja v krvi ob premagovanju večjih naporov za boljšo zdržljivost in učinkovitost. Ključna beseda je-POŽIREK. Z glukozo pomagamo nadomestiti povečano potrebo v frontalnem možganskem režnju, kjer je sedež izvršilnih funkcij, za dokončanje naloge.

 1. SOČUTJE, EMPATIJA

Posamezniki, ki so ravno tako pametni in sposobni kot vrstniki, dostikrat zaradi težav ne zmorejo izkazati tistega, kar znajo. Potrebujejo podporo okolja. Ko ne uspejo, znova »zamočijo. Vpitje, kritiziranje in kaznovanje jim pri tem ne pomagajo. Pomagajmo pa jim odkrivanje, kaj je šlo narobe ter kako se iz napak učiti.

Prilagoditve in dodatna pomoč posamezniku naj bosta usmerjeni v izboljšanje razumevanja, kaj katera naloga zahteva, kako se je lotiti ter kako ostati zbran in usmerjen. Pri tem ne pozabimo na možnosti uporabe tehnologije ter moč igre za krepitev razvojnih šibkosti.

 

Povzeto in prirejeno po:

Barkley, R. & Saline, S. (2019). Your child s 7 Executive Functions and How to Boost Them. Prevzeto s https://www.additudemag.com/slideshows/boost-executive-function/

Vir slike: https://zdrava-prehrana.si/blog/najboljsa-jutranja-rutina/

Pripravila: Mirjam Bregar

Moč izbire

Sonček sije, ptički pojejo, rožice cvetijo, otroci se pridno učijo, odrasli vedno bolj veselo preizkušamo recepte in znova čistimo okna bolj za zabavo kot iz potrebe-nova normalnost. Ste se je že navadili? Ali pa je bolj tako: vsi imamo vsega in vsakogar »poln kufer«, vrstijo se izbruhi, kričanje in prepiri, trmarjenje in treskanje vrat, mi smo nepotrpežljivi, izmučeni, otroci zdolgočaseni in sitni?

Kako si lahko pomagamo? Za starše- odmik, premor in prevzem novih orodij starševskih veščin. Saj veste, če imate le kladivo, se vsakega problema lotite kot da je žebelj.

Naučite se umetnosti nadzorovane, omejene izbire. Zakaj je pomembno otroku dati moč izbire?

Izbiranje omogoči otroku udeležbo v procesu odločanja.

Ta omogoča dogovarjanje in zmanjša vedenjske težave.

PRIMERI IZBIR:

 • Boš TO ali ONO?
 • KAKO boš NAREDIL?
 • KOLIKO boš?
 • KDO TI BO POMAGAL?
 • KAKŠNO BARVO?
 • Boš naredil TAKOJ ali PO treh počepih?

 

CILJ je ponuditi omejeno izbiro možnosti, s katerimi se kot starš strinjaš in ki izpolnjujejo tvojo zahtevo.

Ponujanje izbire izključi pogajanja in borbo za premoč.

IZOGIBAJ SE PASTEM:

 • možnosti, ki ni na razpolago, ker ni uresničljiva ter
 • praznim grožnjam (npr. “Ne bo počitnic”)

 

NAPIŠIMO si nekaj primerov, jih dajmo na vidno mesto in začnimo:

 • Želiš obuti čevlje ali škornje danes?
 • Bi šel do avta hitro ali počasi?
 • Boš za desert 2 ali 3 piškote?
 • Naj ti prebere knjigo ati ali mami?
 • Bi danes oblekel rdečo ali modro majico?

Seveda ne bo vselej uspešno. Morda bo, predvsem na začetku, privedlo še do hujših izbruhov.

Takrat uporabimo nekaj nasvetov za zmanjševanje napetosti.

Npr.

Odgovori na otrokove zahteve, kadar te ne ogrožajo zdravja njega in drugih, brez prepovedi :

 • JA, ko boš končal….seveda lahko narediš…, kar želiš.
 • NAJPREJ narediš TO, POTEM …..

Prepoved NE! Ni stvar dogovorov in pogajanj, zato jo uporabimo premišljeno in uveljavimo brez popuščanja.

Ko napetost popusti in otrok spet prevzame nadzor nad svojim vedenjem, je priložnost za učenje osnovnih veščin o odnosih.
Ostanite s svojim otrokom povezani.

 

Viri:

Behavioral Interventions And Solutions (2019). Prevzeto s https://biasbehavioral.com/
JUUL, Jesper (2011). To sem jaz! Kdo si pa ti? Radovljica: Didakta.
Združenje psihiatrov pri zdravniški zbornici (2018). Osnove deeskalacijskih tehnik. Priročnik za učenje in trening.

Miselni premori ali “Brain Breaks”

Kaj so miselni odmori in kako delujejo?

Miselni odmori ali »brain breaks«, kot jih pogosto najdemo v literaturi, so premori od tistega, na kar se otroci osredotočajo. Tukaj mislimo predvsem na miselno, učno dejavnost. Cilj odmorov za otroke je pomagati njihovim možganom, da se osredotočijo. Včasih to pomeni, da vstanejo in se premikajo, še posebej, če so dlje časa sedeli. Fizična vaja oz. telovadba poveča pretok krvi v možgane, kar pomaga pri osredotočenosti in budnosti. Prav tako zmanjšuje stres in tesnobo, zato se lažje osredotočamo na pomembne naloge.

Mnoge raziskave so pokazale, da kratke prekinitve med miselno aktivnostjo (torej učenjem), imajo številne koristi. Zmanjšujejo stres in frustracije ter povečajo pozornost in produktivnost. Otroci se po odmoru tudi hitreje in boljše učijo.

Kaj se zgodi, če otrok nima odmora? V kolikor otrok predolgo časa vztraja pri nalogi, se hitreje utrudi, težje se zbere, potrebuje več časa, da si snov zapomni in pri delu dela več napak. To vpliva tudi na njegovo samopodobo, saj dobi občutek, da nalogi ni kos.

 

Kdaj potrebujemo odmor?

Pomembno je, da naredimo odmor pred utrujenostjo oziroma ko vidimo, da več ne moremo delati zbrano. Za šolarje je to običajno po 20 do 30 minutah dela. Seveda so otroci pri tem različni. Nekateri otroci, predvsem mlajši, potrebujejo odmor prej, starejši učenci pa lahko zdržijo celo šolsko uro.

 

Kakšen naj bo odmor?

Odmori so lahko različni, glede na to, kar vaš otrok potrebuje. Nekateri potrebujejo fizični odmor (torej da se sprehodijo, razmigajo), spet drugi bodo potrebovali mirne, sproščujoče dejavnosti. Pomembno je, da si otrok v času odmora nabere energijo za nadaljnje učenje. Pomembno je, da z otrokom predhodno načrtujete možganske prekinitve in določite osnovna pravila. Pomagate si lahko z urnikom.

 

Tukaj najdete nekaj predlogov miselnih odmorov (»brain breaks«).

 

viri:

https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/brain-breaks-what-you-need-to-know

 

(Skupno 2.325 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost